LG Smart TV
بتهوون
بتهوون
نگارش :
گروهها : اخبار و اطلاعات
اطلاعات جامعی از دنیای موسیقی به همراه عکس ، وقایع و برنامه به روز ترین کنسرت ها

مرکز موسیقی بتهوون اطلاعات جامعی از دنیای موسیقی به همراه عکس ، وقایع و برنامه به روز ترین کنسرت ها را در اختیار علاقه مندان قرار می دهد.

 

جهت دریافت Appها از LG Smart World ثبت عضویت ضروری است.

برای لذت بردن از  Appهای مجانی تنها لازم است روند ساده ثبت نام که ایجاد یک اسم کاربری و اسم رمز است را از طریق Netcast Service device طی کنید.