LG Smart TV
آی تی ایران
آی تی ایران
نگارش :
گروهها : اخبار و اطلاعات
اخبار فناوری اطلاعات و تکنولوژی روز دنیا

برنامه آی تی ایران اخبار فناوری اطلاعات و تکنولوژی روز دنیا را در اختیار کاربران قرار می دهد.

 

جهت دریافت Appها از LG Smart World ثبت عضویت ضروری است.

برای لذت بردن از  Appهای مجانی تنها لازم است روند ساده ثبت نام که ایجاد یک اسم کاربری و اسم رمز است را از طریق Netcast Service device طی کنید.