LG Smart TV
اطلاعات سینما
اطلاعات سینما
نگارش : 1.0
گروهها : اخبار و اطلاعات
لیست کلیه سینماهای تهران ، فیلم های در حال اکران و برنامه زمان بندی آنها

 این برنامه لیست کلیه سینماهای تهران ، فیلم های در حال اکران و برنامه زمان بندی آنها را در اختیار کاربران قرار می دهد.

جهت دریافت Appها از LG Smart World ثبت عضویت ضروری است.

برای لذت بردن از  Appهای مجانی تنها لازم است روند ساده ثبت نام که ایجاد یک اسم کاربری و اسم رمز است را از طریق Netcast Service device طی کنید.