LG Smart TV
خبرخوان کیوسک
خبرخوان کیوسک
نگارش :
گروهها : اخبار و اطلاعات
اخبار روز همیشه در دستان شما و همراه شماست .

 خبرخوان کیوسک اخبار روز همیشه در دستان شما و همراه شماست . با این نرم افزار می توانید مشترک روزنامه ها ، مجلات ، سایت های خبری و خبرگزاری ها شوید و در هر لحظه از اخبار جدید مطلع گردید.

 

جهت دریافت Appها از LG Smart World ثبت عضویت ضروری است.

برای لذت بردن از  Appهای مجانی تنها لازم است روند ساده ثبت نام که ایجاد یک اسم کاربری و اسم رمز است را از طریق Netcast Service device طی کنید.