LG Smart TV
داروخانه ال جی
داروخانه ال جی
نگارش : 2.1
گروهها : اخبار و اطلاعات
یک مرکز داده ای برای داروها که خصوصیت و نوع مصرف ، منعیات مصرف و ... را معرفی می کند .

 این برنامه در واقع یک مرکز داده ای برای داروها می باشد که به خصوصیت و نوع مصرف ، منعیات مصرف و ... می باشد که داده ها بر اساس منابع راهنمایی دارویی استخراج خواهد شد . این برنامه قابلیت جستجو بر اساس حروف الفبا و لیست تمام داروها ، دسته دارویی و ... را نیز خواهد داشت.

 

جهت دریافت Appها از LG Smart World ثبت عضویت ضروری است.

برای لذت بردن از  Appهای مجانی تنها لازم است روند ساده ثبت نام که ایجاد یک اسم کاربری و اسم رمز است را از طریق Netcast Service device طی کنید.