LG Smart TV
اسرار میوه ها
اسرار میوه ها
نگارش : 1.7
گروهها : اخبار و اطلاعات
معرفی انواع ویتامین ها و املاح موجود ، همچنین خواص درمانی در میوه ها

 اسرار میوه ها، برنامه ای با هدف آشنایی با خواص فوق العاده میوه ها ارائه گردیده و به معرفی انواع ویتامین ها و املاح موجود در میوه ها ، همچنین خواص درمانی آنها می پردازد.

 

جهت دریافت Appها از LG Smart World ثبت عضویت ضروری است.

برای لذت بردن از  Appهای مجانی تنها لازم است روند ساده ثبت نام که ایجاد یک اسم کاربری و اسم رمز است را از طریق Netcast Service device طی کنید.