LG Smart TV
تلفن های ضروری
تلفن های ضروری
نگارش : 1.0
گروهها : اخبار و اطلاعات
لیست کلیه تلفن ها ضروری

 بانک اطلاعات تلفن های ضروری این برنامه لیست کلیه تلفن ها ضروری را در اختیار کاربران قرار می دهد.

 

جهت دریافت Appها از LG Smart World ثبت عضویت ضروری است.

برای لذت بردن از  Appهای مجانی تنها لازم است روند ساده ثبت نام که ایجاد یک اسم کاربری و اسم رمز است را از طریق Netcast Service device طی کنید.