LG Smart TV
وب سایت گلدیران
وب سایت گلدیران
نگارش : 1.4
گروهها : اخبار و اطلاعات
معرفی محصولات

 معرفی محصولات

 

جهت دریافت Appها از LG Smart World ثبت عضویت ضروری است.

برای لذت بردن از  Appهای مجانی تنها لازم است روند ساده ثبت نام که ایجاد یک اسم کاربری و اسم رمز است را از طریق Netcast Service device طی کنید.