LG Smart TV
جهان فوتبال
جهان فوتبال
نگارش : 2.0
گروهها : ورزشی
تاریخچه ، نتایج و اطلاعات جام های مختلف دنیا

 علاقمندان به فوتبال می توانند از طریق این محصول از تاریخچه ، نتایج و اطلاعات جام های مختلف دنیا آگاه شوند.

 

جهت دریافت Appها از LG Smart World ثبت عضویت ضروری است.

برای لذت بردن از  Appهای مجانی تنها لازم است روند ساده ثبت نام که ایجاد یک اسم کاربری و اسم رمز است را از طریق Netcast Service device طی کنید.