LG Smart TV
هواشناسی
هواشناسی
نگارش : 3.0
گروهها : اخبار و اطلاعات
حداکثر / حداقل دما، شرایط جوی امروز و پیش بینی 3 روز آینده

 اطلاعات نمایش داده شده در این برنامه شامل حداکثر / حداقل دما، شرایط جوی امروز و پیش بینی 3 روز آینده و دمای فعلی ، وزش باد ، میزان رطوبت ، زمان طلوع / غروب آفتاب امروز است.

 

جهت دریافت Appها از LG Smart World ثبت عضویت ضروری است.

برای لذت بردن از  Appهای مجانی تنها لازم است روند ساده ثبت نام که ایجاد یک اسم کاربری و اسم رمز است را از طریق Netcast Service device طی کنید.